PNoy now in Japan: Philippines not standing alone

“Both Japan and the Philippines share universal values and between us there is a strategic partnership. So with you, Mr. President, I certainly would like to develop our relationship,” Japan’s Prime Minister Abe said in a joint press conference with the Philippine president.

“Sa ganitong tibay at lalim ng ugnayan ng Pilipinas at bansang Hapon, ipinaparamdam sa ating hindi tayo nag-iisa. Ang Japan nga po ang isa sa dalawang bansang mayroon tayong strategic partnership, at ito po’y talagang makabuluhan at kapaki-pakinabang para sa ating mga bansa. Sa ugnayan pong tulad nito, kailangan ang patuloy na konsultasyon sa isa’t isa upang lalo pang tumibay ang ating alyansa,” President Aquino said before leaving the country.

10462895_787366204629462_6718266074363773687_n

“Gaya ng lagi, taas-noo nating ihahayag kung gaano na katayog ang narating ng Pilipinas; at ang umaangat pa nating kakayahang umasenso. Hanggang sa susunod nating pagdayo, lalo pa nating gagawing maningning ang Perlas ng Silangan upang patuloy itong hangaan ng buong mundo,” Aquino said as he close his departure speech this morning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.