PNoy: Baka naman pag-alis ko ng 2016 bumalik tayo sa dati

“Baka naman pag-alis ko ng 2016, bumalik tayo sa dati. Magre-repeat tayo ng lagim para bumalik sa liwanag. Huwag na ho. Dire-diretso na tayo sa liwanag, ‘di po ba,” President Aquino said at Iloilo River Plains Subdivision Phase 1 inauguration June 27, 2014.

“Mula sa pagbabalik ng integridad sa ating mga institusyon, hanggang sa pag-aangat ng pambansang dangal sa paningin ng daigdig; mula sa mas malawak na saklaw ng serbisyong pangkalusugan, hanggang sa mas panatag na kinabukasan dahil sa mas maayos na sistemang pang-edukasyon—maliban po sa mga galamay ng dating administrasyon at sa ilang mga mapagsamantala, mayroon pa kayang tututol sa mga positibong pagbabagong tinatamasa na ng bansa?”

President-Benigno-Aquino-II

“‘Di hamak na mas marami na po ang mga Pilipinong tumataya at nakikihakbang sa tuwid na daan. Mas marami na tayong nasa panig ng katwiran at pananagutan. Walang duda: Kayo pa rin ang gumawa, at patuloy na gumagawa ng pagbabago. At kayo rin ang magpapatuloy ng mga nasimulan na natin.”

“Ang hamon na lang po sa ating mga Boss sa mga darating na panahon: gamiting muli ang pagkakataong pumili ng mga tapat at karapat-dapat na mga pinuno. Ito ang magdidikta kung uurong ba tayo pabalik sa dating sistema, o susulong sa bansang mas maunlad at maginhawa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.