Aquino’s three steps toward regional stability and peaceful resolution of disputes

Our country’s goal is to pacify tension in a comprehensive and justifiable way using three levels: immediate, intermediate, and final approaches, Aquino said using Filipino in his arrival speech from Japan.

For immediate level, Philippines is calling for a moratorium in all activities that promotes tensions and instability in South China Sea including West Philippine Sea.

aquino

In intermediate, all countries must abide with the ASEAN-China Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea and the fast enactment of Code of Conduct.

“Sa final approach naman, naniniwala tayong bibigyang-linaw ng arbitration ang maritime entitlements ng lahat ng partido, na siya naman magiging matibay na basehan para maresolbahan ang maritime disputes para sa kapakanan ng lahat,” Aquino said.

“Ang paninindigan po natin: Magagawa natin ito sa patuloy na pagbubuklod at pagdadamayan, at sa pagpiling sabay-sabay na tahakin ang landas ng pag-uunawaan, respeto, at katarungan,” the president stated.

Leave a Reply

Your email address will not be published.